Sildid

Ülesande püstitus. Õpidisaini analüüs pedagoogiliste komponentide alusel.

1 Programmi aadress ja tutvustus.

Valisin analüüsimiseks kiirkursuse “Loov inspiratsioon“, mis on tasuta avatud kõigile, kes mõistavad eesti keelt. Tegemist on enesearengu e-koolitusega, mis on jaotatud 5 ossa: eneseusk, aeg olla inspireeritud, enese käivitamine, märka inspiratsiooni ja ole inspiratsioon. Autori sõnul on tegemist praktilisi võtteid ja soovitusi sisaldava kursusega. Kursuse autor on Harald Lepisk.

2 Millal kasutamiseks?

Suunatud inimestele, kes soovivad tõsta eneseusku, tunda end hästi kiires elutempos, jõustada end tegutsema ja innustunult eesmärke ellu viia, märkama võimalusi ja elu kogu oma ilus ning teavet, kuidas teistega suhelda.

3 Kuidas töötamiseks?

Kursuse looja soovitab õppetunnid jaotada 5 nädala konkreetsete päevade peale ja kindlasti õpitut praktiseerida.

Tegemist on iseseisva õppega, mis nõuab õppijalt head enesejuhtimisoskust.

Iga kursuse õppetund on eraldi blogipostitus, mis sisaldab videoid (koolitaja pöördumist ja selgitusi), teksti, harjutusi. Osaleja suunatakse esimeses videos kursuse koostaja poolt esmalt videosid läbi vaatama, seejärel teksti lugema ja harjutusi tegema.

4 Õpikeskkonna pedagoogilised elemendid

 • kursuse tutvustus ja ülesehitus
 • koolitaja videopöördumised õppija poole
 • õppematerjal nii teksti kui videona
 • näited
 • harjutused on peamiselt kirjalikud (reflekteerivad), kuid mõned on tegutsemist eeldavad (näit loo meistriklasse ehk gruppe, kuhu valid inimesed, kes loovad koos sinuga uusi võimalusi)
 • viited lisalugemisele
 • kommentaaride lisamise võimalus

5 Kognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas

Kognitiivsete tööriistadega suunatakse õppijat saadud infot mõtestama ja läbi praktika omandama. Kognitiivne õppeprotsess on justkui mõtlemise jada häälestumisest lõpliku omandamiseni.

Koolitaja on oma kursuses kasutanud häälestamiseks videosid, metafoorseid lugusi, teadmise omandamiseks teksti ja praktiseerimiseks harjutusi.

6 Metakognitiivsed tööriistad õpikeskkonnas

Teadmise loomist ja mõtestamist suunavad eelkõige reflekteerimist eeldavad harjutused.

7 Motivatsiooni tõstvad elemendid õpikeskkonnas

Koolitaja isiklik pöördumine video vahendusel, innustav, julgustav ja tegudele kutsuv tekst, isikliku kasu välja toomine.

Kursusel ei ole võimalik saada halba hinnet – hindamist ei toimu, iga õppija hindab oma tegevust ise.

Kursusel osaleja saab valida enda jaoks sobiva aja ning kaaspartnerid.

8 Toetuse elemendid

Olulise mõtte või tegevuse rõhutamine esile tõstmisega (värv, lahter). Koolitaja soovitab kaasata sõpru harjutuste tegemiseks. Koolitaja poole saab pöörduda lisades postituse alla kommentaari.

9 Milliseid õpimustreid saab õpikeskkonnas läbi viia?

Kuna tegemist ei ole lineaarse kursusega, kus ühe etapi läbimine avab teise, siis on õppijal võimalik ise valida oma vajadustele vastav õppetükk.

Koolitaja poolt on soovituslik muster: video, tekst, harjutus.

10 Seosta õpikeskkonna pedagoogilised elemendid õppimisteooriate printsiipidega

Konstruktivistlik – õppimine on aktiivne protsess ja sellele suunavad kursusel eelkõige harjutused. Materjal on mitmekesine ja toetab ka õppija individuaalsust. Teksti ja videosõnumit saab lugeja/kuulaja siduda oma varasemate teadmistega.

Humanistlik, kogemuslik õpe – suunatus praktiseerimisele, näited.

11 Plussid-miinused ja muud kommentaarid (tähelepanekud keskkonna hindamisel)

Plussid:

 • interaktiivsust lisavad videod
 • huvitavad näited, tsitaadid
 • kergesti loetav tekst
 • osaleja saab läbida omas tempos
 • praktiseerimisele ja mõtestamisele suunavad harjutused.

Miinused:

 • blogipostituse pikkus, kohati tekkis kognitiivne ülekoormus
 • tagasiside puudumine (osalejatel, kes püüavad üksi kursust läbida), teistelt osalejatelt või koolitajalt
 • eeldab osalejalt aktiivsust, enesekontrolli. Nõrgema eneseusu ja juhtimisega inimesed vajaksid enam toetust, mida saab koolitaja edukalt anda reaalses õppekeskkonnas. 100% e-kursus ei pruugi nendele parim lahendus olla.
Advertisements