Sildid

Viienda nädala kodutööks oli analüüsida oma e-portfooliot lähtudes lugemismaterjalist ja e-portfoolio keskkondade võimalustest. Minu portfoolio, mille esitasin magistriõppesse sisseastumisel, asub siin.

Sisseastumisel esitatud portfoolio ei sisalda õpitu või kogetu lahtimõtestamist või analüüsi. Portfoolios sisalduv info esitleb fakte (läbitud õpingud, kursused) või demonstreerib tehtud töid (omandatud pädevusi). Nimetaksin seda esitlusportfoolioks.

Magistriõppe raames on kujunenud (ja täieneb veelgi) wordpressi minu õpiportfoolio.

Mulle meeldis e-portfoolio mõistet selgitavas ajaveebis viide kogemuslikule õppele ja sõnaühend “sõnastamata teadmus” . Usun, et nii mõnigi on kogenud, kuidas kogemuste kasvades tõuseb enesekindlus ning julgus eksperimenteerida. Lihtne näide: esimest korda õunakooki tehes jälgisin väga täpselt retsepti kirja pandud koguseid ja kook tuli välja. Järgmisel korral lisasin maitse järgi suhkrut juurde, teisi maitseained ning kook tuli veel parem. Kolmandal korral panin juba kõiki aineid silma järgi ning lisasin paar uut koostisosa. Nüüd lõpuks olin valmiskoogiga täiesti rahul.

Väidan, et meisterlikkus ei ole alati rangelt analüüsitud tegevus, vaid ka tunnetuslik, saavutades mingil astmel tegija jaoks täiuslikkuse. Oma jutu ilmestamiseks lisan siia viite ühele veebilehele, kus on ilmekalt näha noore inimese kujunemine suurepäraseks kunstnikuks.

Tutvusin ka e-portfooliote tarkvaradega. Elgg – tegemist vabavaralise lahendusega, mis eeldab allalaadimist ning esitab mitmeid lisanõudmisi. Ei leidnud veebilehelt ühtegi demo, kus oleks võimalik enne allalaadimist või tasulist liitumist keskkonda proovida. Koolielu annab üldjoontes aimu, millega tegemist on. Ise Elggi ei kasutaks, sest valida on ka tasuta ning lihtsamini käsitletavaid lahendusi.

Mahara`l oli võimalik rakendusega tutvuda demo abil. Sisenesin õpilase rolliga ning esmamulje keskkonnast on väga hea: lihtne ja loogiline ülesehitus, saab kujundada erinevaid portfoolioid, suhelda, luua gruppe. Pakutud tasulistest ja tasuta variantidest hindangi Mahara´t kõige enam oma vajadustele vastavaks. Samas pean oluliseks, et veebis kuvatud portfoolio oleks vajadusel looja poolt lihtsalt allalaetav (juhul kui keskkond muutub tasuliseks, sulgeb oma tegevuse või on soov mõnes muus keskkonnas andmed avaldada).

Veebiartiklist “Pädevuspõhine koolitus” sain mõtteid kuidas oma e-portfooliot täiendada e. tuua sisse konkreetseid näiteid oma valdkonna- ja üldpädevustest ning millele pöörata tähelepanu täiskasvanu pädevuspõhises koolituses (kergemalt-raskemale; oskuste ja teadmiste hindamine enne õppima asumist; tulemusena mõõdetakse teatud oskuste omandamist).

This is me” kinnitas minu arvamust, et aeg-ajalt on kasulik enda nimi otsingumootorisse sisestada ning tähele panna, mis pilt avaneb: olen ma avanenud virtuaalse kuvandiga rahul, kas see võib aidata kaasa minu karjäärile või mitte, kuivõrd see sarnaneb mu tegeliku minaga jne.

Lõpetuseks. Pean e-portfooliot väga heaks lahenduseks nii õppe käigus õpitu demonstreerimiseks kui oma professionaalse pädevuse esitlemiseks.

Mõtteid aitas korrastada loetud kirjandus.

Portfoolio kursuse ajaveeb, loetud aadressidel:

Odin Lab (2011). This is me. Loetud aadressil http://www.lulu.com/product/ebook/this-is-me—digital-identity-for-careers/17414680?productTrackingContext=author_spotlight_3764182_

Advertisements